Teamindeling 2018-2019

Update 17-06: Afgelopen week zijn er selectietrainingen geweest voor de B en A. De uitkomsten van deze selectietrainingen zijn verwerkt in de huidige indelingen.

Update 14-06: er zijn wat wijzigingen in de A-selectie opgetreden – deze zijn ook al mondeling toegelicht op de selectieavond van 12-06. Ook zijn er enkele foutjes uit de indelingen gehaald. 

Hier zijn ze dan: de concept teamindelingen voor 2018-2019! De TC heeft uiteraard ook dit jaar geprobeerd een zo goed en gebalanceerd mogelijke indeling te maken.

Hieronder volgen enkele punten van belang bij het bekijken van de indelingen:

  • Vorig jaar zijn de leeftijdsgrenzen van de bond verschoven van 1 oktober naar 1 januari, dit heeft ook dit jaar nog als gevolg dat spelers soms eerder dan zij zelf verwachten door moeten naar een volgende leeftijdsgroep (bijvoorbeeld met maar 1 jaar B-jeugd in de benen naar de A-jeugd). Helaas is hier niets aan te doen; de bond maakt hierop geen uitzonderingen. Hieronder staat per geboortejaar aangegeven in welke leeftijdsgroep je gaat spelen in het seizoen 2018-2019:

Geboortejaar

Leeftijdsgroep 2018/2019

1999 en eerder

Senioren

2000 – 2001 – 2002

A-jeugd

2003- 2004

B-jeugd

2005-2006

C-jeugd

2007-2008

D-jeugd

2009-2010

E-jeugd

2011-2012

F-jeugd

2013-2014

Kangoeroes

  • Een belangrijke opmerking bij deze indelingen is dat deze gebaseerd zijn op het huidige ledenbestand. Bij nieuwe aanmeldingen zullen wij in elk individueel geval kijken hoe dit het beste in het huidige concept past. Bij onverhoopte opzeggingen kunnen eveneens veranderingen in de teams optreden. Zodra er updates zijn zullen we die online publiceren. Voor de F- en E-jeugd verwachten wij nog enkele aanmeldingen, deze leden worden toegevoegd aan de huidige teams en in de F worden naar aanleiding daarvan nog 2 teams gevormd.
  • Helaas hebben we bij enkele leeftijdscategorieën te maken met een onevenredig aantal dames en heren of jongens en meisjes. Dit hebben we zo goed mogelijk geprobeerd op te lossen, maar niet overal is de oplossing ideaal. Zo streven wij altijd naar gemengde teams, maar dat is in verschillende leeftijdsgroepen niet mogelijk gebleken. In die leeftijdsgroepen hebben wij zo veel mogelijk gekeken naar uitgebalanceerde teams, zodat spelers elkaar uit kunnen dagen, elkaar beter kunnen maken en plezier met elkaar kunnen beleven. We moedigen iedereen aan om vooral nieuwe leden aan te dragen, zodat dit er volgend jaar of wellicht in de loop van het jaar alweer anders uit ziet!
  • We zijn blij mede te kunnen delen dat naast Eric Geijtenbeek, die dit jaar al adviseur korfbalontwikkeling en trainersbegeleider was voor de C-B-A trainers, wij Niels van der Wurff bereid hebben gevonden om dezelfde functie voor de D-E-F trainers in te vullen. Op deze manier hopen we de trainers nog meer persoonlijke begeleiding te geven en het sportplezier door de hele vereniging te vergroten.
  • Helaas zijn we nog wel hard op zoek naar de laatste trainers (zie vacatures). We zijn hier ontzettend druk mee bezig en hopen dat voor het nieuwe seizoen voor elk team een trainer is gevonden. Heb je suggesties of kun en wil je iets betekenen, dan horen we dat uiteraard heel graag! 

Inloopavond voor toelichting op teamindelingen: donderdag  21 juni 19.00 uur

Spelers en ouders die een toelichting op de indeling willen hebben kunnen op die momenten een gesprek aanvragen met de clustercoördinatoren. Deze gesprekken vinden plaats op donderdag 21 juni als alle selecties afgerond zijn en alle beslissingen genomen zijn. Wij kiezen ervoor op dat moment iedereen persoonlijk te woord te staan en niet inhoudelijk per mail te reageren. Je kunt wel per mail een gesprek tijdens deze avond aanvragen, neem hiervoor contact op met de clustercoördinator van de betreffende leeftijdsgroep via de e-mailadressen hieronder.

Cluster Senioren                                                           tc.senioren@victum.nl
Bas van der Doelen             Selectie 1 & 2                     06-15829450
Kitty van ‘t Zand                   Overige teams                    06-12823579

Cluster Aspiranten / Junioren                                      tc.abc@victum.nl
Bianca Sprangers                                                           06-23417740
Megan Bontan                                                                 06-37447657
Eric Geijtenbeek                   Korfbalontwikkeling            06 53511801

Cluster pupillen / Kangoeroes                                      tc.defk@victum.nl
Andien de Romph                                                            06-16243838

Ron Patist                                                                        06-27744077