Menu

Victum Coronaprotocol

De wijzigingen zijn in het groen toegevoegd

De onderstaande veiligheids- enhygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters,
ouders/verzorgers.

Algemeen
Blijf thuis als:
– Je last hebt van: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
en/of verhoging.
– Je een huisgenoot hebt die positief getest is, je een huisgenoot hebt met
koorts of benauwdheidsklachten of als je in de afgelopen tien dagen terug bent
gekomen uit een oranje of rood gebied.
– Je positief bent getest op Corona, kom tien dagen niet op de club.

– Blijf niet langer op de accommodatie dan noodzakelijk is, zorg dus dat je
maximaal 10 minuten voor/na je training op de accommodatie bent;
– Zorg dat je voor en na een training/wedstrijd je handen goed wast!
– Probeer voor je training/wedstrijd thuis naar het toilet te gaan. Indien
noodzakelijk is het mogelijk om bij Victum gebruik te maken van de toiletten;
– De trainers zullen geen handschoenen/mondkapjes dragen;
– In het complex dienen de looproutes gevolgd te worden zoals aangegeven met
pijlen op de grond en op de deuren/ramen;
– Buiten wedstrijden/trainingen om hoeven jeugd t/m 17 jaar geen 1,5
meter afstand tot elkaar te houden. Jeugd en senioren vanaf 18 jaar zijn
verplicht om 1,5 meter afstand van elkaar en jeugd vanaf 12 jaar te houden;
– Tijdens een korfbaltraining geldt de afstandsregel wel voor
seniorenploegen;
– In de hal staat een vriezer met icepacks, theedoeken en een EHBO koffer;
– Er worden geen externe wedstrijden gespeeld. De TC is aan het kijken naar de
mogelijkheden om interne oefenwedstrijden te houden voor de jeugd;
– Het is als trainer mogelijk om op de accommodatie te wachten tussen het
training geven en je eigen training. Je moet dat wel plaatsnemen op de tribune
zodat de doorloop verder vrij blijft;
– In geval van uitzonderlijke of onduidelijke situaties zullen de instructies
van de coronacoördinatoren en/of bestuursleden moeten worden opgevolgd.

Het uitgangspunt is dat we samen
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de coronamaatregelen.
Mochten er zaken niet goed verlopen, stem dit met elkaar af en maak het bespreekbaar. Alleen samen zorgen wij ervoor dat we mogen
blijven korfballen!

Looproute
Bij binnenkomst ga je rechts de kantine in. Hier staan voldoende stoelen opgesteld op 1,5 van elkaar om je
schoenen te wisselen. Na het wisselen van je schoenen mag je naar het deel van de sporthal waar jouw training plaatsvind Let op: neem je spullen (schoenen/tas/jas) mee naar de sporthal! De toegang naar de sporthal is de deur vanuit de kantine. Als je klaar bent met trainen dan verlaat je de zaal via het
materiaalhok. Dit staat ook allemaal nog is duidelijk met pijlen aangegeven. Dit geld voor IEDEREEN, dus ook voor jeugdige korfballers.
Voor de spelers/trainers van 18 jaar en ouder gelden enkele aanvullingen:
Seniorenploegen wachten met het betreden van de zaal tot de voorgaande teams richting de uitgang lopen (zo voorkomen we te grote aantallen in de sporthal). Als je materiaal hebt gepakt uit het hok dan loopt je deze via de looproute naar de sporthal, dus via de kantine naar de sporthal.

De kleedkamers
De kleedkamers blijven tot nader
order gesloten. De toiletten in de hal zijn wel beschikbaar.

De kantine
Er zal geen verkoop plaatsvinden in
de kantine. De kantine wordt wel gebruikt als doorloop naar de sporthal.

Materialen
Samen met je teamgenoten en trainer(s) mag je alle benodigde materialen uit het materialenhok halen,
iedereen van 18+ houdt daarbij anderhalve meter afstand. Er mogen maximaal 2 personen in het materialenhok tegelijkertijd aanwezig zijn.

Rond de trainingen voor de A- tot en met F-teams
– Ouders die hun kinderen naar de training brengen worden beschouwd als toeschouwer en krijgen dus tijdens de training geen toegang tot de accommodatie. Ouders kunnen hun kinderen tot aan het hek brengen en aan het einde van de training bij het hek weer ophalen. Uitzondering hierop zijn de ouders/begeleiders van de Kangoeroes;
– Omdat ouders geen toegang krijgen tot de accommodatie is het verzoek aan de jeugdtrainers om, indien nodig, de kinderen te helpen met het schoenen wisselen/veters strikken;
– Tijdens trainingen zijn er geen beperkingen voor de spelers, Dit geldt ook voor de 18- en 19-jarige A spelers;
– Onderlinge wedstrijden zijn, in overleg met de trainers en TC, binnen de vereniging zijn toegestaan;
– Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen fles;
– Verlaat na een training zo snel mogelijk de accommodatie.

Rond trainingen voor de Seniorenploegen
De seniorenploegen mogen trainen in een aangepaste vorm. 
– Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
– De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
– In de zaal mogen er op één veldhelft maximaal 2 groepjes van 4 personen tegelijk trainen;
– In de zaal mogen er op één veldhelft maximaal 2 groepjes van 4 personen tegelijk trainen;
– In de zaal mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd aan het trainen zijn (dit aantal in inclusief trainers/begeleiders). Dit houdt in dat er maximaal 2 seniorenploegen tegelijk zullen gaan trainen. Als je een halve zaal hebt met je  team mogen er nog steeds maar 4 tweetallen tegelijk aan het trainen zijn (Heb je dus 12 spelers, dan zitten er telkens 4 spelers langs de kant, op anderhalve meter);
– Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training –
anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
– Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan;
– Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen fles;
– Verlaat na een training zo snel mogelijk de accommodatie;
– Mocht een team onder deze condities niet willen trainen moet dat worden doorgegeven aan TC zodat er zaalhuur kan worden teruggegeven.

Wat moeten ik doen als ik positief ben getest op het coronavirus?
Als je positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de
overheid. Dit betekent je thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD je oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je
vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Coronacoördinator
De algemeen coronacoördinator is Fabian Middelweerd; voor dringende vragen is hij via (bij voorkeur WhatsApp) bereikbaar op 06-15492055 of via mail: secretaris@victum.nl.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print

Lees hier meer nieuws

Scroll naar top