Opzeggen Lidmaatschap

Wat zijn de regels omtrent het opzeggen van het lidmaatschap tijdens het korfbalseizoen? 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging minimaal twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

Derhalve kan er tijdens het lopende seizoen niet opgezegd worden, met uitzondering van verhuizing (buiten de regio), overlijden of een andere geldende reden. Dit laatste ter beoordeling van het bestuur. Het blijft dus ook een plicht om de contributie voor het lopende seizoen te betalen. KV Victum is namelijk altijd verplicht om de bondskosten per lid voor het gehele verenigingsjaar te betalen.

Indien je besluit om op te zeggen dan stuur je een schriftelijk verzoek, dat kan per mail naar de ledenadministratie: ledenadministratie@victum.nl. Vraag je om een uitzonderingen op de algemene voorwaarden dan leg je dat aan het bestuur voor.