Menu

TC UPDATE teamindelingen Jeugd & Senioren

Nog steeds trainers  & coaches gezocht !

We zoeken nog steeds voor een aantal teams trainers & coaches. Kun jij hier iets in betekenen ook ouders laat het ons weten! Stuur een mail of bericht naar de clustercoördinator.

Beste leden,                                                                                     

De Technische Commissie is al enkele maanden druk bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen. Dat harde werken werpt haar vruchten af. Ondanks corona zien we het aantal afmeldingen dit jaar weer dalen ten opzichte van vorig jaar. Helaas hebben we geen schoolkorfbal toernooi mogen houden en missen we hierdoor wel wat aanmeldingen, maar dit hopen we volgend seizoen weer goed te maken. Ook doordat we halverwege het seizoen gestopt zijn, hebben wij als TC minder wedstrijden kunnen bekijken. Dit betekent dat wij bij het maken van de teamsamenstelling, wij veel contact hebben gehad met de trainers, aangezien zij de spelers meerdere keren per week zien.We willen daarom de trainers dit jaar extra bedanken voor hun inbreng.

Teamindelingen

Deze publicatie is de vierde (04-08) versie van de teamindeling. Deze kan nog aangepast worden door bijvoorbeeld extra aanmeldingen ,te late opzeggingen ,andere onvoorziene situaties of nieuwe keuzes.

Toelichting:

F-team: Op dit moment hebben we genoeg aanmeldingen voor een F-team. Echter de aanmeldingen voor de kangoeroes en F blijven binnen komen dus dit kunnen ook nog meer teams worden.

E-teams: We hebben dit jaar weer 5 E-teams waar we heel blij mee zijn!

D-teams: Op dit moment zitten de 2 D-teams aardig vol. Helaas zijn er niet genoeg kinderen om 3 teams van te maken. Krijgen we in de loop van het jaar meer aanmeldingen voor deze teams dan streven wij ernaar om er 3 D -teams van te gaan maken.

 Selectietrainingen alleen voor de A en B jeugd

Waar mogelijk proberen wij zo veel mogelijk beslissingen op papier te nemen,om onnodige spanning die selectietrainingen altijd met zich meebrengen te voorkomen. Uit diverse overleggen tussen de TC en trainers is gebleken dat er voor de C dit jaar geen selectietrainingen nodig zijn. Voor de A en de B teams zijn die trainingen wel nodig om een goed beeld te vormen van onderlinge verhoudingen en de laatste knopen door te hakken. Dat geldt niet voor alle teams en dus ook niet voor alle spelers. We streven er normaal naar om de selectie al voor de zomervakantie te doen i.v.m. corona moeten we dit uitstellen tot rond 15 augustus. De precieze datum en tijd worden nog bekend gemaakt afhankelijk van de situatie.

Senioren

De senioren teams zijn bekend en staan nu online!

 

Videobellen of telefonisch toelichting op teamindelingen

Wij proberen iedere speler zo goed mogelijk in te delen in een team dat bij hem/haar past. Helaas brengen teamindelingen en selectiewedstrijden onvermijdelijk voor sommige spelers ook teleurstelling met zich mee. Spelers en ouders die een toelichting op de indeling willen hebben kunnen dan een gesprek aanvragen met de clustercoördinatoren. Deze gesprekken gaan we i.v.m. Corona via videobellen(Whatsapp ,Zoom) of gewoon telefonisch doen.Wij kiezen ervoor om iedereen persoonlijk te woord te staan en niet inhoudelijk per mail te reageren.

Wil je een afspraak stuur een mail of een Whatsapp bericht naar de cluster coördinator!

Zomertrainingen

Met ingang van 30 juni beginnen we weer met zomertrainingen. Aangezien tot en met de A-jeugd partijvorm gespeeld mag worden, zijn de groepen iets anders dan voorgaande jaren.  De trainingen vinden plaats op de dinsdagen.

teams DEF: 18:00-19:00 uur

teams ABC: 18:45-19:45 uur (tweede jaars D)

Senioren: 20:15-21:15 uur

Wil je mee doen? Er worden weer Facebook-events gemaakt, geef je daarbij op of voor de DEF: stuur een e-mail naar tc.defk@victum.nl  of stuur een whatsapp naar Andien: 06-16243838. Voor de ABC en senioren kun je mailen naar tc.abc@victum.nl of stuur een whatsapp naar Bianca: 06-23417740

Bij onvoldoende aanmeldingen kan de training voor 14:00 afgemeld worden! Afhankelijk van de opkomst lopen deze trainingen door tot en met 11 augustus. We zoeken trouwens nog trainers voor enkele zomertrainingen !!!

Hulp bij zomertraining
Op dit moment wordt de organisatie van de zomertraining opgepakt door de TC. Die is echter ook bezig met veel anderen dingen achter de schermen, zodat alles geregeld is voor het komende seizoen. Daarom een dringend verzoek aan mensen om de organisatie van de zomertraining over te nemen/op te pakken. Het houdt in: trainers zoeken voor de trainingen, aanmeldingen in de gaten houden en eventueel coronawacht regelen. Wil  je helpen laat dit dan weten aan Andien of Bianca.

 

TC Victum

#SamenVictum

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on print

Lees hier meer nieuws

Scroll naar top