Wijzigingen in het spelreglement seizoen 2018/2019

 1. Speelduur veldwedstrijden senioren en junioren verkort
  De speelduur van een veldwedstrijd voor junioren en senioren is met ingang van het seizoen 2018/2019 verkort naar twee keer 30 minuten (in plaats van twee keer 35 minuten).
 2. Time-out voor alle teams in het top- en wedstrijdkorfbal
  Vanaf seizoen 2018/2019 is het voor alle teams in het top- en wedstrijdkorfbal mogelijk om een time-out aan te vragen. Per team heb je per wedstrijd twee time-outs.
 3. Voor teams die in het top- en wedstrijdkorfbal uitkomen is het nog van belang om te weten wanneer een wissel officieel is aangevraagd en wordt geregistreerd.

Voor het aanvragen van een time-out geldt het volgende:

 • De scheidsrechter geeft door middel van het T-teken en -tegelijkertijd -een fluitsignaal het begin van de time-out aan. Na 50 secondengeeft de scheidsrechter door middel van een tweede fluitsignaal aan dat beide ploegen zich dienen op te stellen; een wedstrijdreglement kan deze taak toewijzen aan de bediener van de schotklok. De wedstrijd dient uiterlijk 60 seconden na het begin van de time-out te worden hervat.
 • Indien er sprake is van een geblesseerde speler, die wordt verzorgd, kan een time -out pas worden aangevraagd nadat de behandeling is voltooid. Gedurende de verzorging van een geblesseerde speler moeten de spelers in hun vak en moet de coach op de bank blijven.
 • Na de time-out wordt het spel hervat op de plaats en op de wijze waarop het spel zou zijn hervat wanneer geen time-out had plaats gevonden. Na een time-out dient het spel eerst te worden hervat voordat een nieuwe time-out kan worden aangevraagd
 • Bij wedstrijden zonder schotklok is de time-out formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het tijdens een spelonderbreking op de voorgeschreven wijze aanvragen van een time-out door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het toestaan van een time-out heeft gegeven. Tot dat moment kan de coach zijn aanvraag ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt, wordt de time-out als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval, dan heeft de andere ploeg het recht de tijd, die voor een time-out staat, te gebruiken voor nader overleg.
 • Bij wedstrijden met een schotklok gelden ander regels. Voor Victum nu niet van belang omdat niet met schotklok wordt gespeeld.

 Voor het aanvragen van een wissel geldt het volgende:

 • Bij wedstrijden zonder schotklok is de vervanging formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het op de voorgeschreven wijze melden van een vervanging door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het vervangen van een speler heeft gemaakt. Tot dat moment kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen.
 • Bij wedstrijden met een schotklok gelden ander regels. Voor Victum nu niet van belang omdat niet met schotklok wordt gespeeld.